Stavnsklit

Stavnsklit Fonden er en selvejende og erhvervsdrivende fond. 
 
Fonden er stiftet af Ressourceforeningen, med kapital fra Den A.P. Møllerske Støttefond. 
 
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, og den af fonden ansatte direktør, står for den daglige ledelse af fonden. 
 
Stavnsklit Fondens formål er at eje, udleje og drive ejendommen Stavnsklit, Bethesdavej 12, 3730 Nexø, som en almen nyttig og ikke kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, herunder feriekoloni- og lejrskole ophold og aktivitet for børn, unge og voksne. 
 
Derudover er det fondens fomål at tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet til mennesker i krise og i almindelighed. 
 
I Stavnsklit Fonden er der tilknyttet en frivillig-gruppe der er en vigtig del af fællesskabet omkring Stavnsklit, og som hjælper til i det daglige, ved aktiviteter og arrangementer i huset. 
 
 
 


Har du lyst til at være frivillig i Stavnsklit Fonden, så send os en mail eller ring til os på tlf. 30377998. 
 
Alle er velkomne